• Black Facebook Icon

© 2017 by AktivFot AS

En historie om føtter

Fotterapeut, fotpleier – potato, potato – same, same. Nei. Fotpleie er kosmetisk behandling for velværets del alene. Fotterapi derimot er en helsefaglig behandling utført av autorisert helsepersonell. Fotterapeuter behandler og forebygger lidelser knyttet til hud, muskler, skjelett og negler (Fotterapeutforbundet, u.d.). Vi arbeider med å finne årsaken til problemet. I mitt kliniske arbeid har jeg over flere år utviklet gode rutiner og systemer som ivaretar god behandling innenfor vårt kompetanseområde av pasienter med smerter i fot, legg, kne, hofte og rygg. Jeg har i tillegg til grunnutdanningen i fotterapi videreutdannet meg i hvordan skoen påvirker helsen vår. Likevel må jeg fortsatt forklare, selv for annet helsepersonell, at fotterapi og fotpleie er langt fra det samme.

I denne artikkelen skal jeg dele et eksempel med dere som belyser overnevnte problemstilling. Jeg skal fortelle om en dame, født i 1970, som ble sendt til meg av sin fastlege. Pasienten ble henvist til meg grunnet smerter i føttene. Hun hadde operert en skjevstilling av stortåen mot lilletåen, såkalt hallux valgus, på høyre fot i 2013.

Pasienten opplever fortsatt smerter og ønsker hjelp til å rette opp og forebygge problemer i føttene. Hun ønsker ikke ny operasjon. Pasienten har ved flere anledninger etterspurt annen behandling, men legen har kun anbefalt nye operasjoner. Når jeg søker i faglitteraturen på årsak og behandling av hallux valgus finner jeg at arv, sko, hypermobilitet og kjønn kan være årsaken. Mulige behandlingsmetoder inkluderer spesialtilpassede sko, fysioterapi, nattskinne, sålebehandling og kirurgi (Fraissler L, 2016). Hvorfor er det da slik at denne legen kun anbefaler sistnevnte alternativ; kirurgi?

Som biomekanisk fotterapeut er jeg utdannet til å se helheten hos mennesker med helseproblemer relatert til sko, føtter, og bevegelse. Vårt kompetanseområde er etiologisk. Det vil med andre ord si at vi driver årsaksorientert behandling av plager knyttet til sko, fot, legg, kne, hofte og rygg. Vi er en supplerende yrkesgruppe i det norske helsevesen som kan bidra til enda bedre behandling av pasienter knyttet til vårt fagområde. Faglitteraturen sier lite om mulige årsaker når det kommer til sko- og fotproblemer som påvirker gange- og bevegelsesfunksjonen. For hallux valgus for eksempel er derfor kirurgi ofte den eneste løsningen. Men kirurgi behandler kun skjelettet. En studie gjort på operasjon av hallux valgus (Jitka Klugarova, 2016) viser at slike inngrep påvirker kinematikken i hele underkroppen. Kirurgisk behandling vil med andre ord kunne endre pasientens gangefunksjon (Coughlin, 2013). Et bedre samarbeid med, og større bruk av, fotterapeuter vil her være avgjørende for operasjonens effekt og pasientens smertebilde. Biomekaniske fotterapeuter kan benytte teknikker som optimaliserer gangefunksjonen og reduserer smerter i fot, legg, kne, hofte og rygg (Haugaa, 2017). Ved å eksempelvis ta i bruk en riktigere sko vil vi i samarbeid med pasienten kunne optimalisere gangefunksjonen og redusere smerter ytterligere.

Det var dette som ble løsningen for pasienten i denne historien. Pasientens fot hadde behov for en sko som ikke feilstilte aksene i foten eller kneet, en sko som ikke var konkav og ikke komprimerte mellomfoten. Hun ble anbefalt en sko som var riktigere for hennes behov og derav bidro til å både fremme gangefunksjon og redusere smerter. I tillegg benyttet vi en medisinsk såle for å øke styrken i pasientens fot og torsjon. Pasienten gjennomgikk totalt fire behandlinger over halvannen måned, hvor vi ved hver behandling vurderte endringer i pasientens smertebilde. Ved behandlingsslutt hadde pasienten følgende å meddele.

«Allerede etter noen ukers behandling så jeg at utviklingen gikk den rette veien og føttene ikke hadde så mye smerter.»

For hallux valgus vil biomekanisk terapi være et godt alternativ som vil bidra til å øke kinematikken i underekstremiteten, redusere smerten og øke styrken fra fot til hoften. En sko bør ikke feilstille knokler, eller akser, ikke redusere gangefunksjonen og den bør beskytte deg i det miljøet du ferdes. Biomekaniske fotterapeuter er utdannede kvalitetssjekkere for å blant annet finne riktigere sko til hver pasient. Pasientene har krav på behandling som kan vise til gode resultater. Noen ganger kan det være så «enkelt» som å finne riktigere sko.

Henriette Aanesen ©

Fotterapeut

AktivFot AS ®

AktivFot® Blått- fot, orange-kne, grått- legg, gult-overkroppen-